Psycholoog Amsterdam West

Praktijk van Susan Dechering
bg

Diverse methoden om tot de kern te komen

Mijn opleidingen, trainingen en ervaringen heb ik gecombineerd tot een bijzondere aanpak waarin diverse therapievormen een rol kunnen spelen. Hieronder vind je een korte omschrijving van enkele elementen die in mijn werkwijze regelmatig terugkomen:

CGT (Cognitieve GedragsTherapie)

Cognitieve therapie gaat over hoe je gedachten invloed hebben op je gevoel en je gedrag. In cognitieve therapie wordt er onderzocht door welke onbewuste gedachten je je laat leiden en een negatieve invloed hebben. Deze gedachten oftewel belemmerende overtuigingen worden vervolgens getoetst. Je gaat bijvoorbeeld misschien wel inzien dat je structureel verkeerde conclusies trekt en met (voor)oordelen over jezelf en anderen denkt. Of dat je ervaringen van het verleden onnodig doortrekt naar de toekomst waardoor je onnodig een pessimistische verwachting hebt. Al bij al leer je jouw belemmerende gedachten te herkennen en om te buigen naar realistischere en behulpzamere gedachten.

Gedragstherapie gaat over je gedrag. We brengen jouw probleemgedrag en de momenten waarop het gebeurd in kaart. Vervolgens onderzoeken we samen welk gedrag beter bij je zou passen. Je krijgt praktische oefeningen en huiswerk mee om te experimenten om dingen anders te doen en behulpzaam en effectief gedrag te trainen. Zo leer je jezelf hoe het ook anders kan. En met de ervaringen die je opdoet groei je stap voor stap naar een betere versie van jezelf.

Cognitieve en gedragstherapie gaan dus heel goed samen. Je denken én je doen — daar gaan we mee aan de slag. Cliënten van mij vinden het een fijne manier van werken omdat je het echt concreet kan toepassen.Positieve psychologie

Positieve psychologie gaat ervan uit dat je elk mens zelf de beschikking heeft over de oplossing en stelt de wens centraal in plaats de klachten. Zo ook bij Appreciative Inquiry wordt er onderzocht wat er wel goed gaat en wat er voor je werkt. Bij deze behandelmethode overstijgen we de problemen en klachten door ons te richten op de oplossing en het positieve.EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Tekst volgtACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Je zou deze methode in de psychologie kunnen zien als een reactie op de trend van Mindfulness. Bij ACT gaat het net zoals bij Mindfulness om het accepteren van datgeen wat we niet willen, bijvoorbeeld een vervelende situatie die zorgt voor negatieve gedachten of negatieve gevoelens. Verzet en weerstand kost alleen maar energie en het frustreert als je iets probeert te veranderen wat niet binnen jouw macht ligt. ACT helpt daar-om net als Mindfulness om dingen los te laten waar je geen controle op hebt door acceptatie en berusting te vinden. Echter gaat ACT nog een stap verder. Naast acceptatie over dingen die buiten jouw macht liggen wil je wel aan de slag met dingen waar je wel controle over hebt. Naast accepta-tie wil je je committeren aan zogenaamde kernwaarden die voor jouw als persoon belangrijk zijn. Deze scheppen de basis voor je eigen levensregels en geven houvast en richting. Al bij al heeft ACT als doel om je mentaal flexibeler en veerkrachtiger te maken. Om dit te bereiken zijn ACT-behandelingen gericht op zes hoekstenen:

Acceptatie: Er zijn momenten dat het je lukt om actief te kiezen voor meer opbeurende gedachten, maar wanneer je in een negatief momentum zit dan is het lastig om je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties te sturen. Op momenten dat je geen grip hebt hierover heeft het geen zin om je te verzet-ten, acceptatie is dan het geen wat ons verder brengt. Dit betekent is niet het zelfde als opgeven, de eerste stap naar acceptie is eerst inzien dat controle proberen uit te oefenen zinloos is en soms con-traproductief zelfs. Daarna is het de kunst om alles wat we niet kunnen controleren onvoorwaardelijk te te laten.

Mindfulness: We kunnen veel last hebben van onze gedachten en vooral piekergedachten. Onze gedachten gaan altijd over het verleden of de toekomst. Om uit je hoofd te komen en in je lijf helpt het om in in contact met het hier en nu te ervaren. Er zijn verschillende Mindfulness manier om dit te bereiken.

Defusie: Bij Defusie wil je afstand creëren tussen wat je denkt en wat je voelt. Dit kan onder andere door los te komen van je gedachten en ze niet meteen als waarheid aan te nemen.

Zelf als context: Bij ACT gaat het om mentale flexibiliteit, je wilt op verschillende manieren kunnen kijken naar situaties maar ook naar jezelf. Je leert negatieve zelfbeelden los te laten en met meer zelfcompassie naar jezelf te kijken.

Kernwaarden: Iedereen leeft volgens bepaalden normen en waarden. Bij ACT krijg je meer zicht op wat je werke-lijk belangrijk vindt in het leven door je onbewust kernwaarden te ontdekken. Je ervaart dat je min-der ‘moet’ en gaat steeds meer leven vanuit "ik wil".

Toegewijde actie: Omgaan met negatieve gedachten en emoties is behulpzaam, maar we willen in het leven ook er-varingen opdoen en ons eigen succes creëren. Dit doe je doormiddel van toegewijd handelen. Dat betekent dat je dingen gaat ondernemen op basis van je persoonlijke kernwaarden en je hier op focust. Actief kiezen voor wat je wel wilt in het leven en dit ervaren zorgt voor een stabiele basis, niet het vermijden van alles wat je niet wilt.Mindfulness

Tekst volgtEFT (Emotional Focus Therapy)

EFT staat voor Emotional Focused Couples Therapy. Dit is een vorm van relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de liefde en verbinding tussen echtparen. Op basis van de bevindingen die zij uit dit onderzoek heeft gehaald, heeft ze EFT ontwikkeld een relatietherapie die de emotionele verbinding tussen stellen verbeterd. Inmiddels is EFT de meest onderzochte relatietherapie en bewezen effectief.

EFT gaat uit dat elke mens de basis behoefte heeft om zich te verbinden, zicht te hechten. Volgens de hechtingstheorie haalt verbinding met een geliefde die emotioneel bereikbaar is het beste in ons omhoog. We kunnen meer aan wanneer we de veiligheid hebben van een aanwezige partner om op terug te kunnen vallen. Echter verdwijnt die veiligheid vaak uit een relatie en dan lopen de (negatieve) emoties snel hoog op. Voor je het weet zit je in een negatief patroon waarbij de emotionele kloof tussen jullie groter en groter wordt. Bij EFT gebruiken we de emoties als ingangspunt om de emotionele kloof weer te dichten en elkaar weer te begrijpen en lief te hebben. Bij EFT wordt er gekeken welke pijn er eigenlijk onder alle emoties zit en welke behoefte daaruit voortkomt. Wanneer je leert praten over je werkelijke onderliggende pijn en behoeften kunnen jullie ook wat voor elkaar betekenen. Bij EFT leer je je kwetsbaar op te stellen en het negatieve patroon tussen jullie te doorbreken.

De volgende onderwerpen worden in de therapie behandeld:

 • Moeilijke emoties
 • (Destructieve) Patronen en dynamieken in de relatie
 • Kwetsuren van het verleden
 • Een veilige basis en vertrouwen opbouwen
 • Je kwetsbaar opstellenSysteemtherapie

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.

Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met de familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen). Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen.

De opstelling start met een kort gesprek over het thema van de vraaginbrenger en de feiten uit zijn stamboom, waarna de begeleider de vraaginbrenger zal uitnodigen mensen te kiezen die voor zijn familieleden representant willen zijn. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen.

Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproble-men, etc.) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Mensen komen weer in hun kracht en het systeem kan herstellen door een gezonde plek voor alle leden te vinden.

Bert Hellinger ontdekte dat er 3 basisprincipes in systemen werkzaam zijn. Deze drie basisprincipes zijn:

 1. Binding. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
 2. Volgorde. Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
 3. Geven en nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. De binding is de band met de ouders, grootouders en nog veel verder terug. Als door welke omstandigheden dan ook 1 van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er dynamieken. Vanuit deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd waardoor de huidige situatie blijft bestaan. Voorbeelden van dynamieken zijn:

 • Iets voor een ander dragen binnen het systeem
 • Iemand volgen die binnen het systeem is buitengesloten of niet erkend
 • Iemand gaat van zijn plaats
 • Iemand identificeert zich met een ideaal, iemand of een concept

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Voorbeelden van symptomen zijn:

 • Angstig zijn
 • Gebrek aan ondernemerschap
 • Doelen niet halen
 • Niet weten wat je wilt
 • Onzekerheid
 • Niet productief zijn
 • Onduidelijke lichamelijke klachten
 • Onrust
 • Extreem verantwoordelijkheidsgevoel

Deze symptomen kom je misschien wel dagelijks tegen in verschillende contexten als relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit de symptomen komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het licht. Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de energetische werking binnen dat veld kan het systeem ontspannen. Komt het systeem weer in overeenstemming met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan men de gewenste verandering doorvoeren.

Bron: https://www.mindacademy.nl/nlp/systemisch-werk

Energetisch werk; Psychic reading, Mediumschap & Healing


Mediamiek consult: een boodschap vanuit de spirituele wereld. Bij een mediamiek consult stem ik mij af op de energie van de ziel van een overledene, oftewel een spirit. Hierdoor ontvang ik informatie en probeer deze zo puur en juist mogelijk door te geven aan je. Om te herkenen welke overleden dierbare met jou wil communiceren krijg ik informatie door die bestaat uit feiten uit het leven van de overleden persoon, uiterlijke kenmerken, typische bezittingen, gezamenlijke herinneringen, de manier van overlijden, enz. Maar waar het voornamelijk om gaat is, naast het geven van herkenbare en soms nog achteraf te checken feiten, om de liefdevolle aanwezigheid van de overleden persoon voelbaar te maken en hun boodschap over te brengen. Dit gebeurt door middel van het beschrijven van de persoonlijkheid, het karakter en de emoties van de overledene. Soms kan je ook de hun energie in de kamer voelen of herken je typische uitspraken die ze gebruikten.

Een prachtig artikel over mediumschap - Iedereen is een medium! Happinez januari 2013 (Happinez 2013)

Healing: Tijdens een healing maak ik contact met de spirituele wereld en geef hun liefdevolle genezende energie aan je door. De spirituele wereld weet precies wat jij nodig hebt om te helen. Zelf heb ik hier geen enkele kennis over. Ik ben puur een doorgeef luik en vertrouw op hen om te doen wat nodig is om jou te genezen. De spirituele wereld weet bijvoorbeeld precies; waar de genezende energie no-dig is, hoeveel energie en het soort energie wat er nodig is. Per mens zal dit verschillend zijn. Hier-door kan de genezende energie bij iedereen anders aanvoelen. De ene zal bijvoorbeeld een warmte voelen, de ander juist een kou ervaren, weer een ander voelt misschien wel helemaal niets. Over het algemeen voelen de meeste mensen wel een diepe ontspannenheid. Deze ontspanning werkt niet alleen op fysiek maar ook op diepere emotionele en mentale lagen van je bewustzijn door.

Psychic reading: lezen van je levensenergie. ‘Psychic’ komt van het Griekse woord ‘psyche’, wat ziel, spirit en essentie betekent. Bij een psychic reading, stem ik mij af op je levensenergie van je ziel. Ik lees deze energie, wat wil zeggen dat ik informatie over jou door krijg en aan je terug geef. Het kan dan gaan om het hier en nu, maar ook over je verleden, moeilijkheden en uitdagingen, je talenten en mogelijkheden. Deze informatie geeft je vaak bevestiging en inzicht. Wat je met de informatie doet is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Veel mensen zijn bang dat ik gedachten lees of grote donkere geheimen ontdek. Of willen een voorspelling over de toekomst of een lottonummer. Echter werkt het zo niet. Ik krijg alleen informa-tie door die voor jouw ontwikkeling relevant is. Ik stem mij af op jouw energie en dan komt er door wat er door moet komen, zelf heb ik weinig zeggenschap over wat er doorkomt. Ik ontvang alleen maar. Soms kan het daarom ook zijn dat ik met een een psychic reading begin en vloeit het op een natuurlijke manier over in een mediamiek consult. Uiteraard kun je mij altijd vragen stellen en veelal krijg ik alsnog de juiste informatie voor je door als antwoord op je vraag.

Psycholoog Dechering in Amsterdam West

Susan Dechering

 • Geregistreerd psycholoog
 • Intake op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen