Tielman Psychologenpraktijk

Psycholoog Amsterdam-West en Online

bg

Diverse methoden om tot de kern te komen

Mijn opleidingen, trainingen en ervaringen heb ik gecombineerd tot een bijzondere aanpak waarin diverse therapievormen een rol kunnen spelen. Hieronder vind je een korte omschrijving van enkele elementen die in mijn werkwijze regelmatig terugkomen:

CGT (Cognitieve GedragsTherapie)

Deze behandelmethode gaat ervan uit dat jouw emoties en gedrag voortkomen uit hoe je tegen problemen aankijkt. Je gedachtes zijn hier dus het eerste aanknopingspunt. Dat laatste maakt dat je negatieve gevoelens ervaart en negatief gedrag vertoont wat niet door de gebeurtenis komt maar door de manier van hoe je naar die gebeurtenis kijkt. Hoe je doet is van invloed op hoe je je voelt. Zo kan het zijn dat als je denkt dat niemand je ziet staan, je daardoor te weinig van jezelf laat zien, waardoor je je niet gezien voelt, en je somber wordt. Gedragspatronen kunnen emotionele patronen in stand houden; met deze therapie kijken we naar de gedachten en de gedragspatronen die jouw probleem veroorzaken en gaan we deze gedachten vervangen door meer helpende gedachtes. Waardoor vaak je stemming verbetert, je klachten afnemen alsook je gedrag verandert.Gedragstherapie

Dit is een vorm waarin je gaat werken aan het minder vermijden van waar je bang voor bent. Dit noemen ze ook wel exposure. Dat kan soms goed helpen als het lastig is om erachter te komen wat er allemaal aan gedachtes door je hoofd gaan. Dit levert vaak als resultaat op, dat je erachter komt dat het helemaal niet zo spannend is, waar je al die tijd maar steeds voor wegloopt.Inzichtgevende therapie

Dit is een therapievorm, waarbij je meer op zoek gaat naar het waarom en hoe zaken bij jou specifiek werken. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van je achtergrond. Dit noem ik ook wel je bouwstenen. Hoe je bent opgegroeid, in wat voor gezin en wat er in je jeugd speelde, is van invloed op hoe je je nu als volwassene gedraagt. Inzicht hierin kan zorgen voor veel meer vriendelijkheid naar jezelf toe, en biedt vaak ook sleutels tot concrete verandering.ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT focust zich niet direct op het oplossen van problemen, maar helpt je om de gedachten en emoties die je hebt te accepteren en te omarmen in plaats van het gevecht met ze aan te gaan. We willen negatieve gedachten vaak niet hebben en daarom vechten we er vaak tegen, of proberen ze te onderdrukken. Maar juist daardoor komen ze vaak op een ander moment weer sterker terug. Door ze te accepteren, of wellicht past de term ‘verdragen’ hier beter, kan je er naar gaan kijken en ook zoeken naar de juiste manier om ermee om te gaan.

Deze therapie gaat voor een groot deel over het accepteren van je gevoel en emoties en het leren afstand nemen van je gedachten. Hetgeen je zelf belangrijk vind, daar besteed je je aandacht aan, en vandaaruit leer je te handelen. Je energie gaat dus niet zitten in de dingen die je niet kunt veranderen, maar in zaken waar je wél invloed op hebt. Daarmee stap je uit die negatieve spiraal en gaat de kwaliteit van je leven vooruit. Je houdt namelijk de energie over die je voorheen kwijt was aan het strijden tegen je negatieve gedachten. Die kun je nu besteden aan wat je écht belangrijk vindt.

Je leert dus om het zinloze gevecht op te geven en te focussen op wat echt belangrijk voor jou is. Het doel is niet zozeer om alle klachten op te lossen maar om meer veerkracht te verkrijgen.Schematherapie

Een uitgebreide schematherapie wordt vaak gebruikt in langdurende trajecten. In mijn praktijk gebruik ik elementen uit de schematherapie vooral om meer begrip en inzicht te krijgen. Van waaruit we kunnen gaan bouwen aan een gebalanceerde, liefdevolle volwassen rol. In deze therapie wordt ingegaan op jou als kind, en wat je daarin hebt meegenomen aan kwetsuren. Daarnaast wordt gekeken naar de ouder-functie, dit is vaak de innerlijke criticus die je met je meedraagt. Ook word gesproken over de volwassen rol, hoe om te gaan met zowel het kind in jou alsook de ouderrol.Relatietherapie

In mijn relatiegesprekken gebruik ik allerlei inzichten en therapieen die jullie vooruit kan helpen. Dat kan door inzicht, maar vaak ook met hele gedragsgerichte oefeningen zodat de thuissituatie beter verloopt. Ik gebruik o.a.:

EFT (Emotionally Focused Therapy)

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. Als jullie steeds verder van elkaar verwijderd lijken, en de ruzies zich herhalen en niet worden opgelost, is EFT relatietherapie een goede en bewezen methode om de verbondenheid in jullie relatie weer terug te brengen. EFT richt zich op de onderliggende emoties en behoeftes van jou en je partner.

Met deze methode leer je steeds beter je eigen en elkaars gevoelens, behoeftes en angsten te begrijpen. En daarmee kunt je elkaar helpen door middel van steun en begrip. Daarnaast is er veel aandacht voor het onderzoeken en doorbreken van de (negatieve) interactiepatronen die in jullie relatie zijn ontstaan. Vanuit deze nieuwe inzichten kan je weer samen toegroeien naar een solide basis van waaruit jullie samen verder kunnen. Het resultaat hiervan is dat er weer meer connectie gevoeld wordt.

Geweldloze-verbindende communicatie

Conflicten ontstaan vaak omdat we elkaar dingen verwijten en daar de ander mee aanvallen, om ons gelijk te halen, of om door te dringen bij de ander. Dit heeft meestal een averechts effect, de ander gaat zich terugtrekken of doet hetzelfde terug, en dan bereik je elkaar niet meer. De ander reageert op jouw verhaal met verwijten of eisen en zo komen jullie in een destructieve spiraal naar beneden.

Geweldloze Communicatie leert ons objectief te waarnemen en zonder oordeel ons gevoel te uiten, onze behoefte uit te spreken en een verzoek naar de ander te doen. Dit om in verbinding te blijven met de ander en constructieve gesprekken te voeren. Vandaar dat Geweldloze communicatie ook wel Verbindende Communicatie wordt genoemd. Samen kijken we naar jouw behoefte en hoe je die de ander kunt voorleggen zonder in conflict te komen . Je leert vanuit respect voor jezelf en voor de ander te communiceren.

Gedragstherapie bij relatietherapie

Gedragstherapie in relaties kan ook veel handvatten bieden om aan verandering te werken. Je moet dan denken aan gerichte opdrachten die je samen thuis uitprobeert, om meer verbinding met elkaar te krijgen.

Een voorbeeld hiervan is, concrete afspraken maken om samen meer leuke dingen doen, of oefeningen om meer intimiteit te bewerkstelligen zoals concrete knuffelmomenten af te spreken.

Psycholoog Sonja Tielman in Amsterdam West en in Amstelveen

Sonja Tielman

  • Ervaren psycholoog
  • Intake op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook buiten kantooruren
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen