Psycholoog Amsterdam West
telefoonnummer psycholoog amsterdam west 020 - 419 6903
e-mailadres psycholoog amsterdam west info@psycholoogamsterdam-west.nl
psycholoog Amsterdam west

Psychologenpraktijk Proinsight Amsterdam | Vergoedingen en Tarief

Op deze pagina vindt u meer informatie over de vergoedingen die u kunt ontvangen van uw zorgverzekeraar voor onze behandelingen en over het tarief voor onze psychologische hulp. Wij adviseren u altijd om ook contact met uw eigen zorgverzekeraar op te nemen over de exacte vergoedingen waar u recht op hebt.
 

Vergoeding van de behandelingen

Psychologische zorg wordt vanuit de basiszorgverzekering vergoed indien u een verwijzing van de huisarts heeft voor de Basis GGZ en er na het eerste gesprek met de psycholoog geconstateerd wordt dat er sprake is van een psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld depressie, paniek en sociale fobie. Mocht gedurende het eerste gesprek al blijken dat u, ondanks een verwijzing van de huisarts voor de Basis GGZ, bij ons niet op de juiste plek bent, dan wordt dit eerste gesprek door de zorgverzekeraar vergoed. Zowel voor dit gesprek als de hele behandeling geldt dat de zorg onder bovengenoemde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Wel zal deze eerst uw eigen risico (in 2016: 385 euro) aanspreken.

Er zijn meerdere trajecten mogelijk, te weten ‘kort’ (3-5 gesprekken), ‘middel’ (5-8 gesprekken) of ‘intensief’ (8-12 gesprekken). Welke traject het beste bij u en uw klachten past wordt aan de hand van het eerste gesprek en in samenspraak met u bepaald.

Sommige psychische stoornissen worden vanaf 2015 niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat dan veelal om de volgende stoornissen: aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen of werkproblemen. Sommige stoornissen worden wel weer vanuit aanvullende verzekeringen vergoed, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een niet-vergoede stoornis of er is geen sprake van een psychische stoornis zullen wij u de consulten in rekening brengen. Uiteraard wordt dit in het eerste gesprek met u al besproken en kunt u op ieder moment beslissen of u wel of niet verder wilt gaan. Het intakegesprek en ieder volgend consult kost 90,- euro.
 

Komt u er toch niet helemaal uit?

Mocht u ook na contact met uw verzekering er niet helemaal uitkomen over hoe het nu zit met de vergoedingen waar u recht op hebt, dan kunt u ons hierover berichten en dan zullen wij u hierbij helpen.
 

Heeft u nog vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:
psycholoog Amsterdam West contact

Cursussen

mindfulness leiden trainingLees meer over onze cursussen stress-reductie.
Psycholoog West is lid van:
NVVPNIP nederlands instituut psychologen

Deel onze website: